Astronomisk Navigation

Med hjälp av detta utbildningsmaterial kan alla lära sig att göra positionsbestämningar med hjälp av astronomiska navigation. Det krävs inga andra förkunskaper än matematik på mellanstadienivå. Materialet innehåller också ett antal övningsuppgifter samt alla tabeller som behövs för övningsuppgifterna.

Omfattning

Utbildningsmaterialets bas ligger i en steg-för-steg instruktion av den så kallade höjdmetoden med tillhörande exempel för en positionsbestämning med hjälp av två mätningar av solhöjden.

Som komplement till positionsbestämning via två solhöjder beskrivs också flera andra metoder.

För att göra en positionsbestämning behöver man ha tillgång till ett antal "verktyg". För detta finns ett kapitel som beskriver sextanten, tabellerna, klockan, navigationsbesticken och lämpliga mallar.

I materialet finns också komplementinformation i form av en historisk genomgång, övningsuppgifter, bilagor och en kursplan.

För den som önskar att fördjupa sig ytterligare finns även ett Fördjupnings-kapitel med fördjupande information rörande felen, bakomliggande matematik, ordlista samt länkar till mycket mer information ute på internet.

Astronomisk Navigation

Komplett utbildningsmaterial för astronomisk navigation.


Lär dig allt du behöver för att göra positionsbestämningar till havs med hjälp av en sextant och nödvändiga tabeller samt en del astronomi, historia och sjömanskap.

Webbplats www.astronomisknavigation.se
Veta mer? Klicka här!
Abonnemang Kan endast tecknas då du är inloggad.
Pris 2 kronor för ett år och därefter 1 kronor per två år.

Webbplatsen drivs av företaget som ägs av Thomas Lundgren.

Missa inte våra andra webbplatser;


Sidan ändrades senast 2018-01-06 18:07 och är visad 845 gånger.